Case

Stockholm Exergi driver kännedom med riktad kampanj på Facebook och Instagram

Kategori

Energi

Kund

Sthlm Exergi

Bakgrund

Stockholm Exergi är ett ledande energibolag i Stockholm som fokuserar på att erbjuda resurseffektiva lösningar för värme, el, kyla och avfallstjänster. Genom sitt 300 mil långa fjärrvärmenät, värmer Stockholm Exergi över 800 000 stockholmare och skapar samhällsnytta tillsammans med sina kunder och samarbetspartners.

Utmaning

Stockholm Exergi ville öka medvetenheten om fördelarna med fjärrvärme i Storstockholm och hur det bidrar till en mer effektiv och kostnadsbesparande uppvärmning. För att åstadkomma detta skapade de reklamfilmer som visar vinterlivet i Stockholm och hur fjärrvärme kan hålla kostnaderna nere.

Strategi

För att nå ut till målgruppen valde Sparkly att fokusera på kanaler där reklamfilmen kunde få lång tid med målgruppen, såsom YouTube och Play-kanaler. På sociala medier användes nedklippta versioner av filmen med förklarande text för att säkerställa budskapsförståelse även utan ljud. Dessutom genomfördes en konverteringskampanj med bildmaterial på personal för att öka engagemanget.

Samarbete och optimering

Sparkly agerade som rådgivande partner till Stockholm Exergi, reklambyrån TBWA och mediebyrån SGB. Under kampanjens gång justerades och optimerades innehållet och kampanjstrategin för att maximera effekten och resultatet.

Resultat

Kampanjen blev mycket lyckad och ökade medvetenheten om fördelarna med fjärrvärme bland målgruppen i Storstockholm. Genom att använda en kombination av digitala och sociala medier lyckades Sparkly aktivera målgruppen och bidra till varumärkesbyggande.

Citat

"Kampanjen är ett fint exempel på hur digitala och sociala medier kan vara med och bidra till varumärkesbyggande, samtidigt som kanalerna bidrar med att aktivera målgruppen", säger Andreas Hagman på Sparkly.

Driv din affär med Sparkly

Är du redo att börja din tillväxtresa?

Kontakta oss direkt